120 mln zł na Rospudę

120 mln zł na RospudęRzeka Rospuda i jej okolice będą specjalnie chronione. W tym celu został stworzony projekt, na którego zrealizowanie Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczyły aż 120 mln zł.  W tym roku prace zabezpieczające Rospudę mają pochłonąć ok. 30 mln zł.

NFOŚiGW 100 mln zł przekazał w formie środków bezzwrotnych, ale kolejne 20 mln zostało udzielone gminom przez WFOŚiGW w ramach pożyczek. Pieniądze te wykorzysta pięć gmin z północnej części Podlasia: Nowinka, która już rozpoczęła wdrażanie projektu na jego pierwszym etapie, Augustów, Filipów, Raczki i Bakałarzewo. Podjęte działania uchronią zlewnię Rospudy przed degradacją. Są największą inwestycją  chroniącą rzekę tego typu.

Projekt ochrony Rospudy zakłada unowocześnienie oczyszczalni ścieków oraz ich budowę, a także zmodernizowanie siatki kanalizacyjnej oraz wodociągów. Projekt zadba o prawidłową gospodarkę wodno-ściekową na terenie Rospudy wspomoże też jej naturalne środowisko.