„Bądź aktywny – rynek pracy XXI wieku czeka”

Projekt „Bądź aktywny – rynek pracy XXI wieku czeka”, realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ma w latach 2007-2013 zredukować bezrobocie w województwie podlaskim. W tym celu organizowane są warsztaty i szkolenia dla osób poszukujący pracy, dzięki którym zdobywają nowe kwalifikacje.

Program daje bezrobotnym wiele możliwości. Prócz podniesienia kwalifikacji, pozwala zdobyć cenne doświadczenie zawodowe poprzez odbywanie stażu. W trakcie warsztatów bezrobotni mogą dowiedzieć się, w jaki sposób otworzyć własną działalności, skąd i w jakiej wysokości można uzyskać środki finansowe. Projekt kierowany jest przede wszystkim do osób poszukujących pracy po 50 roku życia. Skorzystać z niego mogą także absolwenci szkół, którzy nie ukończyli 25 lat oraz osoby niepełnosprawne.

W województwie podlaskim realizowanych było kilka projektów finansowanych ze środków unijnych: „Młodzież na rynku pracy – aktywny start zawodowy”, „Młodzież na start”, „Wystartuj w przyszłość” oraz „Aktywizacja zawodowa – szansa na powrót na rynek pracy”, „Daj sobie nowa szanse”, „Ponownie aktywni”. Trzy pierwsze kierowane były do młodych ludzi, którzy mają trudności ze znalezieniem pracy po ukończeniu edukacji. Trzy następne dotyczyły ludzi w średnim wieku, którzy po utracie pracy, nie byli w stanie znaleźć nowego miejsca pracy.

W trakcie szkoleń bezrobotni uczyli się również właściwego nastawienia w trakcie poszukiwania pracy. Prowadzono zajęcia z motywowania, uczono wiary w swoje umiejętności oraz zachęcano do aktywności zawodowej poprzez własne inicjatywy. Opinii można było zasięgnąć u doradcy zawodowego lub skonsultować się z pośrednikiem pracy. Tylko kompleksowe działania, oparte na wiedzy i miłej atmosferze, mogły przynieść wymierne rezultaty w postaci dużej liczby zainteresowanych projektem. To na przyszłość rokowało zmniejszeniem bezrobocia na terenie Podlasia.