Białystok – miasto wielu kultur

Białystok - miasto wielu kultur

Białystok to centrum gospodarczo-kulturalne regionu podlaskiego i pierwsze duże miasto na ścianie wschodniej Polski. Obecnie mieszka w nim prawie 300 000 mieszkańców, a wśród nich tysiące Białorusinów, Rosjan, Romów i Tatarów.

Takie zróżnicowanie społeczne sprawia też, że w Białymstoku mamy do czynienia z wyznawcami wielu różnorodnych religii, od katolicyzmu przez prawosławie po buddyzm i judaizm. Chyba nie ma w Polsce miasta z tyloma świątyniami, jakie ma Białystok.

Miasto może się też poszczycić kilkoma dużymi uczelniami wyższymi: Uniwersytet, Politechnika, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Muzyczny, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej. Do tego w mieście ma siedzibę kilka klubów sportowych, znajduje się też kilka obiektów rekreacyjno-sportowych, cztery baseny, korty tenisowe. Młodym ludziom Białystok kojarzy się, jako polskie zagłębie taneczne, to właśnie z tego miasta pochodzi największa ilość tancerzy tańca nowoczesnego i breakedance.

Historia Białegostoku

Pierwsze wzmianki o osadnictwie na obecnych terenach miasta pochodzą z połowy piętnastego wieku. Wtedy to, według historyków, za sprawą syna litewskiego księcia Zygmunta Kiejstutowicza ziemie te zostały nadane Jakubowi Raczce Tabutowiczowi, który rozpoczął budowę osady. Nazwa miasta pochodzi od przepływającej przez nie rzeki Białka. Rozbudowa osady rozpoczęła się w latach 1556-1621 za panowania Piotra Wiesiołowskiego, który zostawił po sobie zamek, folwark i powiększył osadę o tereny przyległe. Po potopie szwedzkim, który spustoszył Białystok nadeszły czasy rządów rodziny Czanieckich. Wnuki Stefana Czarnieckiego na ruinach starego zamku zaczęły wznosić nowy pałac.

Prawa miejskie Białystok dostał z nadania Jana III Sobieskiego 1691 roku za panowania Stefana Mikołaja Branickiego. Po Branickich Białymstokiem kierowali Potoccy, którzy po drugim rozbiorze polskim w 1795 sprzedali go Prusom. W 1802 miasto i okolice wchodzą w skład Cesarstwa Rosyjskiego. W kolejnych latach miasto rozkwita, Białystok otrzymuje nawet przydomek Manchesteru Północy. Po wybuchu pierwszej wojny światowej miasto zostaje pod panowaniem niemieckim, dopiero w 1919 roku Białystok został wyzwolony. Dwudziestolecie międzywojenne podobnie jak na całym terenie ówczesnej Polski to budowanie struktur państwa nieobecnego na mapie od 123 lat. Druga wojna światowa to panowanie w Białymstoku, z uwagi na pakt niemiecko-radziecki dzielący Polskę na dwie części, wojsk Armii Czerwonej. Przymusowa wywózka ludności w głąb Rosji, ogromne zniszczenie miasta, blisko w 80 procentach i powstanie w getcie białostockim w 1943 roku.

Ludność miasta po wojnie stanowiła niecałe 50% przedwojennej populacji.