Fundusze unijne dla województwa podlaskiego

1 832,31 mln euro – taką sumą z funduszy unijnych na lata 2007-2015 dysponuje województwo podlaskie. Przeznaczona musi ona zostać na działania związane ze Strategią Rozwoju Kraju. Kolejne 1 520,62 mln euro to środki od Unii dla Podlasia przyznane w ramach Narodowej Strategii Spójności oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Narodowa Strategia Spójności 2007-2015:

Regionalny Program Operacyjny – 636,21 mln euro

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 221,34 mln euro

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – 386,86 mln euro

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2015 – 276,21 mln euro