Hajnówka

HajnówkaHajnówka przez swoje umiejscowienie jest poetycko nazywana „bramą Puszczy Białowieskiej”. Polityka leśna, jaka została wprowadzona na tych terenach w XVI wieku doprowadziła do powstawania niewielkich osad, w których mieszkali głównie strażnicy lasów i osoby zajmujące się jego wyrębem.

W XVIII wieku w miejscu dzisiejszego miasta powstała strażnica, której zarządcą został człowiek o imieniu Hajno i stąd nazwa miejscowości. Kolejne lata to wojny, rozbiory i powstania, i tak jak całe terytorium Polski, także okolice Hajnówki przechodziły w różne ręce. Kiedy pod koniec XIX wieku Puszcza wchodzi w skład ziem rosyjskich, rozpoczyna się tu budować przemysł drzewny. Car Aleksander III nakazuje rozpoczęcie budowy kolei z Hajnówki do Bielska Podlaskiego, w Białowieży wzniesiona została cerkiew. Kiedy pojawili się Niemcy też nie oszczędzali tych terenów. Budowali tartaki, drewno potrzebne było na front I wojny światowej. Pozostała po nich jednak sieć kolejki wąskotorowej i przez to, że rozwinął się przemysł drzewny do Hajnówki sprowadziło się wiele osób. II wojna światowa i kolejne po niej lata też nie są dobrze wspominane.

Obecnie w Hajnówce mieszka ponad dwadzieścia tysięcy osób. Jednak jej bogata historia i położenie geograficzne, bliskość granicy sprawia, że jest to miejsce warte zobaczenia. W samym mieście jest mnóstwo zabytków, a i okolice nie należą do nudnych. Przez to, że stykają się tu dwie religie – katolicka i prawosławna, są tu świątynie wybudowane przez przedstawicieli obu. Największe to sobór Świętej Trójcy i Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego oraz liczne kapliczki mniejsze kościoły i cmentarze.

Zobaczyć też trzeba drewnianą zabudowę niektórych uliczek w mieście np. ulicy Warszawskiej i Kosidłów, Górnej. Na ulicy księdza Wierobieja zobaczymy pozostałości po zabudowie żydowskiej. Obecność wojsk niemieckich oprócz kolejki przypominają pozostawione po nich baraki. Najnowszą atrakcję stanowi pomnik żubra przy ulicy Zina i coroczny festiwal muzyki cerkiewnej. Okolice to oczywiście Puszcza Białowieska, ścieżki turystyczne, liczne skanseny i pomniki przyrody. Można przejechać się kolejka wąskotorową na dwóch trasach. W Poryjewie w jednym z pensjonatów znajduje się mini zoo.