Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej

W ramach Programu Rozwoju Polski Wschodniej w województwie podlaskim od 30 czerwca 2010 roku można składać projekty indywidualne w ramach działania: Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór do 10 września 2010 roku.

Przewidywane dofinansowanie (do 70 proc. wartości projektu) obejmie realizację zgłoszonych projektów, których wartość jest wyższa niż 20 mln złotych. Projekty mogą dotyczyć stwarzania możliwości organizacji kongresów, konferencji, wystaw i targów regionalnych, krajowych i międzynarodowych. Wnioski dotyczyć powinny rozwijania infrastruktury: budowy, rozbudowy bądź jej wyposażania.

Nowo powstałe obiekty powinny bezpośrednio służyć biznesowi i rozwojowi przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw. Powinny też skutecznie promować gospodarkę regionu.

Plany dofinansowywanych obiektów powinny być tworzone dla stolicy województwa podlaskiego oraz gmin należących do potencjalnego obszaru metropolitalnego, jak również dla miast powiatowych województwa podlaskiego.

O środki finansowe mogą ubiegać się:

  1. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki,
  2. przedsiębiorcy prowadzący spółki, w których udziały lub akcje posiada jednostka samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa,
  3. podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego.