Łomża

Łomża

Łomża to urokliwe miasto, zlokalizowane w północno-wschodniej części Polski. Położone jest nad rzeką Narew, na Nizinie Mazowieckiej. Miasto stanowi jeden z najważniejszych ośrodków edukacyjnych, kulturowych i gospodarczych na Podlasiu, zaraz po Białymstoku i Suwałkach. Słynie z browaru i dziewiczych terenów.

Etymologia nazwy miasta nadal nie została potwierdzona. Najprawdopodobniej słowo Łomża pochodzi od określenia lom, do którego dodano przyrostek „za”. Lomem nazywano zniszczone bloki skalne lub połamane przez wiatr drzewa.

Historia Łomży

Łomża posiada bogatą historię. Jej geneza sięga IX wieku, kiedy to na ziemi łomżyńskiej powstał nadnarwiański gród. Św. Brunon z Kwerfurtu, około roku 1000, założył nieopodal, na Wzgórzu Świętego Wawrzyńca, pierwszą parafię we wschodniej części Mazowsza. Lata świetności miasta to okres od XV od XVI wieku, kiedy Łomża była jednym z największych miast na Mazowszu, zaraz po Warszawie i Płocku. W 1526 roku Łomża została miastem królewskim i nadano jej miano stolicy mazowieckiej ziemi łomżyńskiej. W tym samym okresie powstał herb miasta. Miasto upadło w wyniki najazdów Szwedów w XVII wieku. Wyniszczyły je też klęski żywiołowe. W 1794 roku Łomża znalazła się pod zaborem pruskim, wyzwolenie przyszło w 1918 roku. W okresie II wojny światowej najstarsza część miasta została bardzo zniszczona, jej odbudowa trwała do 1975 roku.

Zabytki Łomży

Do najważniejszych zabytków w Łomży należy Katedra Łomżyńska, Budynek Poczty Głównej oraz Pałac Biskupi. Wizytówką miasta jest ulica Farna, która stanowi główny miejski deptak. Poza tym, warto zobaczyć powstały w 1798 roku Kościół i klasztor OO. Kapucynów oraz doskonale zachowaną dawną cerkiew prawosławną, aktualnie Kościół Wniebowzięcia NMP. Ważnymi punktami Łomży są również Stary Rynek i Ratusz, wybudowany w latach 1822-1823 i słynne kamienne schody. Powstały one w 1900 roku, zaczynają się Bramą Napoleona (wejście do domu, gdzie zgodnie z legendą zatrzymał się Napoleon, kierując swe wojsko na Moskwę), a kończą przy dawnym domu prymasa Stefana Wyszyńskiego.