Łomżyński Park Krajobrazowy

Łomżyński Park KrajobrazowyŁomżyński Park Krajobrazowy utworzono w 1994 roku. Pod ochroną znalazły się dolina Narwi na odcinku Piątnica-Bronowo wraz ze strefą krawędziową. Na terenie tym powstały dwa rezerwaty: „Kalinowo” oraz „Wielki Dział”. Celem utworzenia parku było zachowanie nienaruszonego dziedzictwa natury, którego coraz mniej w dzisiejszym świecie.

Kraina Narwi kusi turystów bogatą fauną i florą. Na terenie parku możemy odnaleźć ponad 750 gatunków roślin naczyniowych, z czego aż 32 jest objęte całkowitą ochroną, 9 częściowo, a 94 uznano za okazy rzadkie. Tak bogate nagromadzenie różnorodnej roślinności przyciągnęło do siebie ponad 200 gatunków ptaków, 41 odmian ssaków, 12 rodzajów płazów, 4 gatunki gadów oraz 30 typów ryb i minogów. Wiele z nich znajduje się na liście zagrożonych wyginięciem. Łomżyński Park Krajobrazowy w liczbach przyprawi o zawrót głowy każdego specjalistę jak i laika wielbiącego przyrodę.

Klimat panujący na odcinku Narwi należy do jednego z najbardziej surowych na terenie Polski, co spowodowane jest oddziaływaniem kontynentu oraz Morza Bałtyckiego. Ciekawostką są częste mgły, które występują nawet ponad 50 dni w roku na terenach położonych nad rzeką.

Rzeźba doliny została ukształtowana na skutek topnienia lodowca, co spowodowało wyjątkową i różnorodną budowę obszaru. Podczas wędrówki spotkamy nawet 2 kilometrowy odcinek szerokości rzeki, a gdy wejdziemy na najwyższy punkt wzgórza i skierujemy wzrok ku dołowi, zobaczymy blisko 50-metrową różnicę w wysokości terenu.

Dyrekcja Parku zadbała o osoby chcące poszerzyć własną wiedzę. Edukacja skierowana jest głównie do dzieci i młodzieży, której oferuje się naukę obserwacji zjawisk przyrodniczych oraz kontakt z zespołem specjalistów przedstawiających historię, kulturę oraz krajobraz okolicznych terenów. Każdego roku siedzibę dyrekcji parku odwiedza aż około 3 tysiące osób. Nie mniejszymi atrakcjami są szlaki turystyczne oraz nieodłączne zabytki, które składają się na urok doliny Narwi. Coraz mniej takich miejsc, dlatego warto tam zawitać, póki mamy taką możliwość…