Białystok aspiruje do Europejskiej Stolicy Kultury

I ma szanse znaleźć się w finale z innymi miastami europejskimi. Póki co bierze udział w pierwszym, krajowym etapie eliminacji. O względy komisji specjalistów konkuruje z dużymi miastami polskimi, w których kultura stoi na naprawdę wysokim poziomie. Poznań, Wrocław, Gdańsk i Toruń – to najwięksi „rywale” Białegostoku. Miasto ma jednak opracowaną długoletnią strategię rozwoju kultury, którą chce przykuć uwagę oceniających.
I …


Białystok rewolucjonizuje komunikację miejską

W związku z tym każdy, kto na co dzień w Białymstoku porusza się środkami komunikacji miejskiej będzie mógł skorzystać z elektronicznego biletu na przejazd. Wydawany on będzie imiennie w formie plastikowej karty, która będzie zastępowała bilety okresowe i jednorazowe.
Miasto przewiduje, że takie rozwiązanie zacznie funkcjonować już za ok. 3 miesiące, najwcześniej od nowego roku. Dlatego już rozpoczęto informowanie o nowej …


Puszcza Białowieska straciła jednego żubra

W wyniku fatalnego błędu myśliwego Puszcza Białowieska straciła jednego żubra. To najstraszniejsza pomyłka od kilkudziesięciu lat.
W nocy z 23 na 24 września na terenie Puszczy Białowieskiej obyło się legalne polowanie na dzika. Mimo że przeciwko polowaniom na tym terenie ciągle protestują ekolodzy, wciąż wydawane są pozwolenia na odstrzał zwierzyny. A jak widać myśliwi bywają wyjątkowo nieostrożni.
Tak było i tym razem. …


I Love Puszcza – zakończyła się akcja Greenpeace

Narodowy Park Białowieski zajmuje jedynie 17 proc. Puszczy Białowieskiej najmniej skażonego cywilizacją terenu w Polsce oraz najbardziej dziewiczego lasu na terenie całej Europy. Pozostały teren nie jest objęty żadną ochroną.
A z tym nie mogą pogodzić się członkowie organizacji Greenpeace. Dlatego też robią wszystko, by zwrócić uwagę społeczeństwa i urzędników na problem Puszczy Białowieskiej. Wczoraj, 19 września 2010 roku, odbyła się …


Gmina Supraśl stawia na kulturę

Dzięki staraniom gminy Supraśl (powiat białostocki), na jej terenie powstanie sześć minidomów kultury, które będą nosić nazwę Gminnych Pracowni Artystycznych. To wynik zatwierdzenia przez Ministra Kultury supraskiego projektu pt. Gmina Supraśl: mała ojczyzna – wielki świat. Projekt wygrał konkurs na Koncepcję Centrum Kultury Lokalnej Województwa Podlaskiego Narodowego Centrum Kultury.


120 mln zł na Rospudę

Rzeka Rospuda i jej okolice będą specjalnie chronione. W tym celu został stworzony projekt, na którego zrealizowanie Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczyły aż 120 mln zł.  W tym roku prace zabezpieczające Rospudę mają pochłonąć ok. 30 mln zł.
NFOŚiGW 100 mln zł przekazał w formie środków bezzwrotnych, ale kolejne 20 mln zostało udzielone gminom przez WFOŚiGW …


Suwałki na szarym końcu biznesu

Największe tempo rozwoju biznesu nie zależy wcale od wielkości miast. Na Podlasiu największe tempo pojawiania się nowych firm ma Białystok, a dalej za nim Łomża i Augustów. Suwałki nie mogą pochwalić się zasługami w tej dziedzinie.
Od 2008 roku województwo podlaskie wzbogaciło się o 2,5 tysiąca nowych prywatnych przedsiębiorstw. Suwałki niezbyt przyczyniły się do tego stanu rzeczy. Wystarczy wspomnieć, że w …


Zielone Płuca Polski

Obszar funkcjonalny Zielone Płuca Polski to teren szczególny w północno-wschodniej części naszego kraju. W jego skład wchodzi 386 gmin i 58 powiatów z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.
Idea, by wyodrębnić najcenniejsze ekologicznie części naszego kraju zrodziła się w 1983 roku z inicjatywy Krzysztofa Wolframa. Główmy celem było zbalansowanie ochrony środowiska z rozwojem gospodarczym, przemysłowym i cywilizacyjnym na objętych programem terenach. W 1988 roku, w Białowieży podpisano porozumienie z przedstawicielami …


Rezerwat Kulikówka

Na terenie województwa Podlaskiego znajduje się wiele zabytków związanych z historią Polski, poza tym odnaleźć tu można unikalne gatunki roślin i zwierząt. Nic więc dziwnego, że działa tu wiele parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody.
Jednym z nich jest rezerwat przyrody Kulikówka położony w gminie Dobrzyniewo Duże. Rezerwat istnieje od 1987 roku, jego powierzchnia wynosi niewiele ponad 10 ha. Rezerwat powstał, aby chronić fragment doliny strumienia Kulikówka, …


Podlaski Park Przemysłowy z funduszy UE

Programy finansowane ze środków Unii Europejskiej stanowią cenne źródło kapitału pieniężnego, umożliwiającego realizacje różnych inwestycji w każdym regionie Polski. Na Podlasiu z mocy unijnego Programu Rozwój Polski Wschodniej budowany jest Podlaski Park Przemysłowy.
Projekt został zaakceptowany 27 maja 2010 roku. Inwestycja ma powstać w Czarnej Białostockiej. Jej wartość szacowana jest na ponad 15 mln zł. Wykorzystany zostanie teren byłej Fabryki Maszyn Rolniczych „Agromet”, …