Park Zwierzyniec w Białymstoku

Park Zwierzyniec w BiałymstokuBiałystok to miasto należące do terenów północno-wchodniej części naszego kraju, zwanych Zielonymi Płucami Polski. Nie dziwi więc, że Białystok jest jednym z najbardziej zielonych miast w Polsce. Na jego obszarze znajduje się 9 parków oraz 12 skwerów i zieleńców. Tereny te zajmują prawie 105 hektarów, co stanowi aż 30% powierzchni miasta.

Jednym z sześciu zabytkowych białostockich parków jest Park Konstytucji 3-go Maja, zwany także Parkiem Zwierzyniec. Powstawał on w latach 20. i 30. XX wieku w miejscu naturalnego lasu, otaczającego w XVIII wieku pałac Branickich.

Autorstwo projektu parku przypisywano, do niedawna, przedwojennemu naczelnemu inżynierowi miasta – Janowi Rybołowiczowi. Z najnowszych badań historycznych wynika jednak, że stworzenia projektu białostockiego Zwierzyńca podjął się Stanisław Życieński – jeden z najbardziej wówczas znanych rodzimych architektów zieleni. Do dziś zachował się oryginał projektu Życieńskiego.

Park Konstytucji 3-go Maja zajmuje obszar ponad 16 hektarów. Na jego terenie rosną dwa pomniki przyrody – dwie sosny zwyczajne o obwodach pni: 318 cm i 302 cm.

Na pierwszym z trzech parkowych rond znajduje się pomnik upamiętniający żołnierzy 42 pułku piechoty, który odsłonięto w setną rocznicę wybuchu powstania listopadowego – 30 XI 1930 roku. W 2007 roku w parku odsłonięto także zielony Pomnik Konstytucji 3-go Maja. Stanowią go trzy dęby, otoczone kręgiem jedenastu lip.

Na terenie parku znajduje się plac zabaw dla dzieci.

Park Zwierzyniec jest ogólnodostępny. Stanowi jedno z ulubionych miejsc wypoczynkowo-rekreacyjnych Białostocczan. Pełni on także rolę przyrodniczo-leśnego terenu edukacyjnego. W Zwierzyńcu odbywają się plenerowe imprezy kulturalne i sportowe (między innymi: Dni Dziecka, koncerty, festyny czy kiermasze).

W skład Parku Zwierzyniec wchodzi także niewielki ogród zoologiczny – Akcent Zoo. Obiekt ten powstał w latach 60. i miał pełnić funkcję tymczasowego ogrodu zoologicznego. Planowane duże Zoo nigdy jednak nie powstało, a Akcent Zoo istnieje do dzisiaj.

W Akcent Zoo zobaczyć można przede wszystkich zwierzęta parzystokopytne, między innymi: sarnę, lamę, jelenia, daniela, osła, żubra, muflona, dzika czy kuca szetlandzkiego. Żyją tu także: niedźwiedź brunatny, ryś europejski, jenot oraz liczne ptaki (bażanty, kury, kaczki, gęsi, pawie, puszczyki, myszołowy, bociany).

W najbliższych latach planowana jest gruntowna modernizacja zoo. Głównym celem Białostocczan jest poprawienie warunków życiowych mieszkających tam zwierząt. Planowane są inwestycje związane z powiększaniem i przebudowywaniem wybiegów, zakupem nowych zwierząt (wilka, żbika i jeszcze jednego niedźwiedzia), przeprowadzeniem nowych alejek i uruchomieniem punktu weterynaryjnego na terenie ogrodu.