EKOpodlasie

Puszcza Białowieska straciła jednego żubra

W wyniku fatalnego błędu myśliwego Puszcza Białowieska straciła jednego żubra. To najstraszniejsza pomyłka od kilkudziesięciu lat.
W nocy z 23 na 24 września na terenie Puszczy Białowieskiej obyło się legalne polowanie na dzika. Mimo że przeciwko polowaniom na tym terenie ciągle protestują ekolodzy, wciąż wydawane są pozwolenia na odstrzał zwierzyny. A jak widać myśliwi bywają wyjątkowo nieostrożni.
Tak było i tym razem. …


I Love Puszcza – zakończyła się akcja Greenpeace

Narodowy Park Białowieski zajmuje jedynie 17 proc. Puszczy Białowieskiej najmniej skażonego cywilizacją terenu w Polsce oraz najbardziej dziewiczego lasu na terenie całej Europy. Pozostały teren nie jest objęty żadną ochroną.
A z tym nie mogą pogodzić się członkowie organizacji Greenpeace. Dlatego też robią wszystko, by zwrócić uwagę społeczeństwa i urzędników na problem Puszczy Białowieskiej. Wczoraj, 19 września 2010 roku, odbyła się …


120 mln zł na Rospudę

Rzeka Rospuda i jej okolice będą specjalnie chronione. W tym celu został stworzony projekt, na którego zrealizowanie Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczyły aż 120 mln zł.  W tym roku prace zabezpieczające Rospudę mają pochłonąć ok. 30 mln zł.
NFOŚiGW 100 mln zł przekazał w formie środków bezzwrotnych, ale kolejne 20 mln zostało udzielone gminom przez WFOŚiGW …


Zielone Płuca Polski

Obszar funkcjonalny Zielone Płuca Polski to teren szczególny w północno-wschodniej części naszego kraju. W jego skład wchodzi 386 gmin i 58 powiatów z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.
Idea, by wyodrębnić najcenniejsze ekologicznie części naszego kraju zrodziła się w 1983 roku z inicjatywy Krzysztofa Wolframa. Główmy celem było zbalansowanie ochrony środowiska z rozwojem gospodarczym, przemysłowym i cywilizacyjnym na objętych programem terenach. W 1988 roku, w Białowieży podpisano porozumienie z przedstawicielami …


„Zielone” projekty finansowane z unijnej kasy

Na Podlasiu o ekologię dba się jak nigdzie indziej w Polsce. Dlatego właśnie tu kładzie się największy nacisk na działanie zgodne z naturą lub takie, które jak najmniej jej szkodzi. Udowadnia to kolejna akcja tworzenia nowych miejsc pracy m.in. w firmach zajmujących się energią odnawialną.
Inicjatywa jest jak najbardziej słuszna. W jej realizacji z pewnością pomogą pieniądze unijne pochodzące z puli …


Łomżyński Park Krajobrazowy

Łomżyński Park Krajobrazowy utworzono w 1994 roku. Pod ochroną znalazły się dolina Narwi na odcinku Piątnica-Bronowo wraz ze strefą krawędziową. Na terenie tym powstały dwa rezerwaty: „Kalinowo” oraz „Wielki Dział”. Celem utworzenia parku było zachowanie nienaruszonego dziedzictwa natury, którego coraz mniej w dzisiejszym świecie.
Kraina Narwi kusi turystów bogatą fauną i florą. Na terenie parku możemy odnaleźć ponad 750 gatunków roślin …


Hałas – zagrożenie środowiska dla województwa podlaskiego

Województwo podlaskie jest regionem przygranicznym. Sąsiaduje z Białorusią i z Litwą. A to ma wpływ na wzmożony ruch tranzytowy. Nasilona komunikacja drogowa z uczestniczącymi w niej w dużej części pojazdami ciężkimi nie pozostaje bez szkody dla środowiska. Sprawą oczywistą są spaliny i gazy emitowane do atmosfery. Poważny problem stanowi jednak hałas.
Hałas to zanieczyszczenie środowiska wyjątkowo uciążliwe z uwagi na duży …