EUROpodlasie

Będą unijne dotacje na Puszczę Białowieską

Puszcza Białowieska już niedługo przejdzie modernizację! Możemy liczyć między innymi na nowe szlaki turystyczne i poprawę stanu dróg. Wszystko dzięki funduszom z UE.


Podlaski Park Przemysłowy z funduszy UE

Programy finansowane ze środków Unii Europejskiej stanowią cenne źródło kapitału pieniężnego, umożliwiającego realizacje różnych inwestycji w każdym regionie Polski. Na Podlasiu z mocy unijnego Programu Rozwój Polski Wschodniej budowany jest Podlaski Park Przemysłowy.
Projekt został zaakceptowany 27 maja 2010 roku. Inwestycja ma powstać w Czarnej Białostockiej. Jej wartość szacowana jest na ponad 15 mln zł. Wykorzystany zostanie teren byłej Fabryki Maszyn Rolniczych „Agromet”, …


„Zielone” projekty finansowane z unijnej kasy

Na Podlasiu o ekologię dba się jak nigdzie indziej w Polsce. Dlatego właśnie tu kładzie się największy nacisk na działanie zgodne z naturą lub takie, które jak najmniej jej szkodzi. Udowadnia to kolejna akcja tworzenia nowych miejsc pracy m.in. w firmach zajmujących się energią odnawialną.
Inicjatywa jest jak najbardziej słuszna. W jej realizacji z pewnością pomogą pieniądze unijne pochodzące z puli …


Białowiescy przewodnicy wykształceni dzięki Unii Europejskiej

Do Białowieskiego Parku Narodowego i jego Obszaru Ochrony Ścisłej turyści mogą wejść tylko pod opieką licencjonowanego przewodnika. Upoważnienia do oprowadzania gości wydaje sam BPN. W tym sezonie pracę rozpoczęli też piloci, którzy zdobyli niezbędną wiedzę w trakcie kursu finansowanego z pieniędzy unijnych.
Jeszcze w ubiegłym roku władze gminy Białowieża podjęli odpowiednie kroki, by zorganizować szkolenie na przewodników, na których było duże …


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na Podlasiu

Unia Europejska gwarantuje dodatkowe środki, dzięki którym bezrobotni mogą uzyskać nowe kwalifikacje. Daje to większą szansę na zdobycie zatrudnienia, a tym samym zmniejszenie ilości osób bezrobotnych. Fundusze unijne kierowane są także do młodych przedsiębiorców z różnych sektorów gospodarczych, np. rolniczych, turystycznych, usługowych.
Największym projektem, oferującym pomoc ludności wiejskiej jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Wsparcie polskich rolników trwa od 2007 roku, …


„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”

Obecnie znaczna część firm i przedsiębiorstw swoją działalność opiera na internecie. Za pośrednictwem sieci można w bezpieczny i łatwy sposób wykonać mnóstwo niezbędnych czynności, np. zarządzać finansami firmy, kontaktować się z potencjalnymi klientami, prowadzić kampanie reklamowe.
Z tej właśnie przyczyny rozpoczęto na Podlasiu wdrażanie projektu budowy elektronicznej platformy administracji rządowej. Jego realizacja finansowana jest z funduszy unijnych w oparciu o Regionalny …


„Bądź aktywny – rynek pracy XXI wieku czeka”

Projekt „Bądź aktywny – rynek pracy XXI wieku czeka”, realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ma w latach 2007-2013 zredukować bezrobocie w województwie podlaskim. W tym celu organizowane są warsztaty i szkolenia dla osób poszukujący pracy, dzięki którym zdobywają nowe kwalifikacje.
Program daje bezrobotnym wiele możliwości. Prócz podniesienia kwalifikacji, pozwala zdobyć cenne doświadczenie zawodowe poprzez odbywanie …


Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej

W ramach Programu Rozwoju Polski Wschodniej w województwie podlaskim od 30 czerwca 2010 roku można składać projekty indywidualne w ramach działania: Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór do 10 września 2010 roku.
Przewidywane dofinansowanie (do 70 proc. wartości projektu) obejmie realizację zgłoszonych projektów, których wartość jest wyższa niż 20 mln złotych. Projekty mogą dotyczyć stwarzania …


Fundusze unijne dla województwa podlaskiego

1 832,31 mln euro – taką sumą z funduszy unijnych na lata 2007-2015 dysponuje województwo podlaskie. Przeznaczona musi ona zostać na działania związane ze Strategią Rozwoju Kraju. Kolejne 1 520,62 mln euro to środki od Unii dla Podlasia przyznane w ramach Narodowej Strategii Spójności oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Narodowa Strategia Spójności 2007-2015:
Regionalny Program Operacyjny – 636,21 mln euro
Program Operacyjny Kapitał …