„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”

Obecnie znaczna część firm i przedsiębiorstw swoją działalność opiera na internecie. Za pośrednictwem sieci można w bezpieczny i łatwy sposób wykonać mnóstwo niezbędnych czynności, np. zarządzać finansami firmy, kontaktować się z potencjalnymi klientami, prowadzić kampanie reklamowe.

Z tej właśnie przyczyny rozpoczęto na Podlasiu wdrażanie projektu budowy elektronicznej platformy administracji rządowej. Jego realizacja finansowana jest z funduszy unijnych w oparciu o Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego. Swoim zasięgiem elektroniczna platforma ma objąć dwadzieścia różnych instytucji oraz jednostek administracji rządowej na terenie regionu.

Głównym celem projektu jest stworzenie kompleksowego systemu zarządzania dokumentacją, który funkcjonowałby jedynie w formie elektronicznej. To znacznie przyspieszyłoby obsługę mieszkańców województwa oraz polepszyłoby komfort załatwiania spraw administracyjnych. System umożliwi również połączenie ePUAP, czyli Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ze stroną samorządu regionu – Wrota Podlasia.

Projekt tego typu jest największym i pierwszym realizowanym na Podlasiu. Jego zakończenie przewidywane jest w połowie 2013 roku. Wówczas poprzez internet mieszkańcy podlaskich gmin oraz regionalni przedsiębiorcy będą mieli możliwość pozałatwiania wszelkich spraw urzędowych, bez konieczności fatygowania się do urzędu marszałkowskiego lub urzędu wojewódzkiego.

Poza stworzeniem elektronicznej platformy samorządowej inicjatorzy projektu liczą, że dzięki tej inwestycji wśród mieszkańców Podlasia dostęp do internetu stanie się bardziej powszechny. Szerokopasmowy dostęp do sieci pozwoli na częstsze korzystanie z usług możliwych jedynie on-line. Dodatkowo na terenie województwa, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, w przyszłości mogłyby powstać Publiczne Punkty Dostępu do Internetu.