Podlaski Park Przemysłowy z funduszy UE

Podlaski Park Przemysłowy

Programy finansowane ze środków Unii Europejskiej stanowią cenne źródło kapitału pieniężnego, umożliwiającego realizacje różnych inwestycji w każdym regionie Polski. Na Podlasiu z mocy unijnego Programu Rozwój Polski Wschodniej budowany jest Podlaski Park Przemysłowy.

Projekt został zaakceptowany 27 maja 2010 roku. Inwestycja ma powstać w Czarnej Białostockiej. Jej wartość szacowana jest na ponad 15 mln zł. Wykorzystany zostanie teren byłej Fabryki Maszyn Rolniczych „Agromet”, który oddalony jest znacząco od zabudowań, ale posiada bardzo dobrą komunikacje z miastem. Poza tym, do stolicy województwa, Białegostoku jest zaledwie 20 km. Fabryka zajmowała około 50 ha, natomiast do stworzenia parku wykorzystanych zostanie tylko 7 ha (w tym ponad 1 ha lasów) najlepiej usytuowanych i spełniających wszystkie wymogi inwestycyjne.

W trakcie realizacji projektu na terenie gminy planowane jest zmodernizowanie dróg dojazdowych oraz sieci kanalizacyjnej. W bezpośrednim położeniu Podlaskiego Parku Przemysłowego, w skrócie PPP, wybudowany zostanie parking. Jednak w pierwszej kolejności ponownie należy uzbroić teren. Wszelki pozostałe zbudowania zostaną wyburzone. Planowane jest również wykorzystanie istniejącego już ujęcia wodociągowego i oczyszczalni ścieków.

Podlaski Park Przemysłowy ma jeden cel: pobudzenie wzrostu gospodarczego gminy Czarna Białostocka. Pojawienie się nowoczesnego obiektu, zachęci kolejnych inwestorów do otwierania właśnie w tym miejscu kolejnych przedsiębiorstw, a tym samym i tworzenia nowych miejsc pracy. Poniesie się konkurencyjność, wzrośnie również poziom życia mieszkańców.

Tego typu projekty mają sprawić, iż jeden z najbiedniejszych regionów w Polsce stanie się również atrakcyjny dla potencjalnych przedsiębiorców jak inne, o niższym wskaźniku bezrobocia. Nowoczesne inwestycje, realizowane na dużą skalę mają być również bodźcem dla lokalnej społeczności do zakładania własnej działalności gospodarczej. Czynniki te pozwolą znacznie zmniejszyć ilość osób bezrobotnych, co stanowi priorytet na Podlasiu.