Rezerwat Kulikówka

Rezerwat KulikówkaNa terenie województwa Podlaskiego znajduje się wiele zabytków związanych z historią Polski, poza tym odnaleźć tu można unikalne gatunki roślin i zwierząt. Nic więc dziwnego, że działa tu wiele parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody.

Jednym z nich jest rezerwat przyrody Kulikówka położony w gminie Dobrzyniewo Duże. Rezerwat istnieje od 1987 roku, jego powierzchnia wynosi niewiele ponad 10 ha. Rezerwat powstał, aby chronić fragment doliny strumienia Kulikówka, który przepływa przez Puszczę Knyszyńską. Poza tym, w tym miejscu znajduje się wiele okazów rzadkiego gatunku paproci pióropusznika strusiego. Gatunek ten rośnie jedynie w naturalnych lasach łęgowych. Płaty rośliny mogą osiągać wysokość nawet 1,5 m, wyglądem przypominają strusi pióropusz, stąd właśnie nazwa.

Rezerwat charakteryzuje się gęstym drzewostanem, dominuje w nim olcha czarna, w niektórych miejscach rosną również świerki, wierzby kruche i lipy drobnolistne. Dwa ostatnie gatunki drzew występują jedynie przy brzegach strumienia. W centralnej części Kulikówki znajduje się źródlisko, dlatego też w tym miejscu rośnie także jesion i jałowiec. Na terenie rezerwatu występuje też łąka, która pełni funkcję pastwiska. Chronione gatunki roślin porastają również dno strumienia, są to m.in. moczarka kanadyjska, przetacznik bojownik, kokorycz pełna oraz paproć cienkozarodniowa.

Dojazd do rezerwatu Kulkówka nie powinien sprawić kłopotu. Położony jest 6 km od Knyszyna, dojechać można bezpośrednio autobusem PKS do wsi Kozińce lub Chraboły, oddalonych około 2 km od rezerwatu.