Zielone Płuca Polski

Zielone Płuca PolskiObszar funkcjonalny Zielone Płuca Polski to teren szczególny w północno-wschodniej części naszego kraju. W jego skład wchodzi 386 gmin i 58 powiatów z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

Idea, by wyodrębnić najcenniejsze ekologicznie części naszego kraju zrodziła się w 1983 roku z inicjatywy Krzysztofa Wolframa. Główmy celem było zbalansowanie ochrony środowiska z rozwojem gospodarczym, przemysłowym i cywilizacyjnym na objętych programem terenach. W 1988 roku, w Białowieży podpisano porozumienie z przedstawicielami pięciu byłych województw: olsztyńskiego, łomżyńskiego, białostockiego, ostrołęckiego i suwalskiego w sprawie ekorozwoju i kompleksowej ochrony środowiska w tych rejonach. Z czasem do porozumienia przyłączały się inne organizacje.

W 1990 roku Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Ministerstwo Ochrony Środowiska, zasobów Naturalnych i Leśnictwa w 1991, a w 1992 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zaś w 1994 roku Sejm Rzeczpospolitej przyjął Deklarację w sprawie obszaru ZPP, w której uznał, że w tym rejonie należy konsekwentnie przestrzegać idei ekorozwoju.

To co wyróżnia obszar Zielonych Płuc Polski na tle innych rejonów naszego kraju to: niska gęstość zaludnienia, a co za tym idzie zrównoważona sieć osadnicza, spokój i czyste powietrze, dobra jakość środowiska przyrodniczego. Można tam spotkać również unikatową różnorodność systemu przyrodniczego, w tym atrakcyjne kompleksy lasów, jezior i obszarów zielonych, co daje niepowtarzalną możliwość do obcowania z przyrodą niezmienioną przez cywilizację.

Siła tego obszaru tkwi także w ludziach, można spotkać tu bogactwo i różnorodność kultur i obyczajów, zjeść wyroby tradycyjnej kuchni. Także infrastruktura usługowa wciąż się poprawia. Obszar Zielonych Płuc Polski może stać się swoistym towarem eksportowym naszego kraju, jest bowiem unikalny w skali Europy. Są tu wspaniałe warunki do produkcji zdrowej żywności i lokalizacji tzw. „czystego przemysłu”. Fundacja Zielone Płuca Polski od 1996 roku przyznaje także specjalne wyróżnienie produktom, które pochodzą z obszaru ZPP i produkowane są w duchu zasad zrównoważonego rozwoju. Symbol ten to mała mapa Polski z obszarem ZPP zaznaczonym jako zielony liść. Jest to nagroda prestiżowa, która pomaga nagrodzonym wyróżnić się na rynku i zdobyć nowych nabywców.