Będą unijne dotacje na Puszczę Białowieską

Będą unijne dotacje na Puszczę BiałowieskąPuszcza Białowieska już niedługo przejdzie modernizację! Możemy liczyć między innymi na nowe szlaki turystyczne i poprawę stanu dróg. Wszystko dzięki funduszom z UE.

W pierwszej kolejności samorządy mogą pozyskać dotacje na przygotowanie dokumentacji związanej z poszczególnymi projektami mającymi na celu rozwój Puszczy Białowieskiej. Nie wiemy jednak, jak wysokie będą dofinansowania i na kiedy zostanie wyznaczony ostateczny termin składania wniosków. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zachęca jednak do składania wniosków i przekonuje, że program ma duże szanse powodzenia.

Minister Rozwoju Regionalnego, Elżbieta Bieńkowska, była zresztą jedną z osób, które starały się o uwzględnienie projektu rozwoju puszczy w perspektywie budżetowej programu Rozwój Polski Wschodniej lata 2014-2020. Oprócz niej w pracach nad projektem aktywnie uczestniczyli poseł PO Robert Tyszkiewicz i senator niezależny Włodzimierz Cimoszewicz.

Projekt „Zrównoważonego rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej ” ma być realizowany w latach 2014-2020. Za najważniejsze inwestycje, które mają być zrealizowane w jego ramach uważa się projekty dotyczące budowy i modernizacji dróg w regionie. Drogi lokalne dobrej jakości połączone z drogami wojewódzkimi, z pewnością podniosłyby atrakcyjność puszczy jako miejsca wypoczynku w oczach turystów.