Krajobraz Puszczy Knyszyńskiej

Krajobraz Puszczy KnyszyńskiejPark Krajobrazowy w Puszczy Knyszyńskiej został założony w 1988 roku, a jego powierzchnia to około 1050 kilometrów kwadratowych. Leży na północno-wschodnich terenach Polski, a dokładniej na terenie województwa podlaskiego w dorzeczu rzeki Supraśl.

Powierzchnia puszczy ciągle rośnie, bo odwrotnie niż przez ostatnie kilkaset lat te tereny w końcu stają się przez człowieka zalesiane, a nie prowadzi się w nich polityki rabunkowej drewna i zwykłego niszczenia przyrody. Puszcza Knyszyńska to ostoja żubrów. Drzewa ją zalesiające to głównie sosny i świerki, a w drugiej kolejności dęby, brzozy i olchy. Na terenie Puszczy otwarto już dwadzieścia jeden rezerwatów przyrody, są to głównie rezerwaty leśne, chroniące poszczególne gatunki drzew i torfowiska.

O Puszczę zaczęto dbać dopiero wraz z pojawieniem się długo oczekiwanej niepodległości, czyli w roku 1918. Wcześniej wyrębu na wielką skalę dokonywali Niemcy. Jednak nowa władza niezbyt prawidłowo dbała o lasy, bo głównie sadzono sosny, które jak wiadomo dość szybko rosną, ale zaburzyły ekosystem przyrodniczy. Na szczęście pozostało wiele obszarów nienaruszonych przez człowieka. Ludzie na tych terenach pojawili się już w 10 000 lat temu, a ich migracja związana była z przemieszczaniem się tu reniferów, na które polowano. Ludzie, ze względu na warunki klimatyczne – krótki okres wegetacji roślin, skupiali się głównie na hodowli zwierząt i obróbce drewna. Jednak dopóki nie pojawili się okupanci równowaga między zalesianiem, a wyrębem była zachowana. To właśnie w okresie III Rzeszy powstała cała infrastruktura pomagająca im w pozyskiwaniu drewna. Wybudowano mnóstwo tartaków, dróg, a nawet torowiska kolejki wąskotorowej.

Dopiero w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku tak naprawdę pochylono się nad problemem zachowania ekosystemu i wprowadzono sztywne zasady sadzenia i pozyskiwania drewna. Sosna, którą można tu wycinać może mieć co najmniej 130 lat, zaczęto tworzyć wspomniane już rezerwaty chroniące poszczególne elementy puszczy. Puszcza otwarta jest na ludzi i bardzo kusi walorami turystycznymi. Można ją zwiedzać zarówno drogami lądowymi, jaki i wodnymi. Mamy wytyczone szlaki, które pokonywać można konno, rowerami, pieszo i kajakami. W Puszczy Knyszyńskiej oprócz walorów przyrodniczych zobaczymy piękne obiekty architektoniczne głównie piękne cerkwie, kapliczki, a nawet meczety. Jest pomnik Stefana Czarneckiego, muzea i skanseny.