Augustów – turystyczna stolica Podlasia

Podlasie to region bogaty w zabytki historyczne i przyrodnicze. Jednym z miast, które oferuje turystom wiele atrakcji jest Augustów. Do 1998 roku miasto wchodziło skład województwa suwalskiego, bardziej kojarzonego z regionem Mazur. Po reformie administracyjnej stało się częścią Podlasia, jako czwarty ośrodek pod względem wielkości.

Augustów - stolica turystyczna PodlasiaAugstów leży na Pojezierzu Litewskim, nad rzeką Nettą. Otoczony jest jeziorami Necko, Białym i Sajno. Wokół miasta rozpościera się Puszcza Augustowska, będącą jedną z głównych atrakcji miasta oraz całego regionu. Niedaleko znajduje się równie cenny obszar chroniony – Dolina Rospudy.

W XIII wieku miastem rządziło plemię Jaćwignów, które w 1283 roku pokonał zakon krzyżacki. Przez kolejne lata tereny dzisiejszego Augustowa nie były zamieszkiwane. Osadnicy powrócili w połowie XV wieku. Pierwsze informacje o osadzie pochodzą z 1496 roku. Później miasto weszło w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego. Następnie okres wojen i konfliktów doprowadził do zrujnowania osady. Pod koniec XVIII wieku do Augustowa przybyli Prusacy, a kilka lat później wojska napoleońskie.

Augustów znalazł się w granicach Królestwa Polskiego jako stolica województwa. Miasto zaczęto rozbudowywać, a w roku 1825 roku ruszyła budowa Kanału Augustowskiego, która trwała 14 lat. Rozwój ośrodka został zahamowany po wybuch powstania listopadowego. Duże straty przyniosło też powstanie styczniowe. Ponowny rozkwit miasta miał miejsce na początku XX wieku.

W wyniku dwóch wojen światowych Augstów został silnie zdewastowany. W mieście działała sieć sowieckich obozów filtracyjnych, w których więźniowie byli krępowani drutem kolczastym i przetrzymywania w rowach z wodą. Już w pełni odbudowane miasto, w 1993 roku stało się popularnym uzdrowiskiem w Polsce, dzięki bogatym złożom borowiny i okolicznym źródłom.

Augstów to główny ośrodek turystyczny na Podlasiu. Bogata historia tego miasta oraz ciekawe miejsca przyciągają co roku rzesze turystów. Największą atrakcją jest dziewiętnastowieczny Kanał Augustowski. Warto również zobaczyć budynek Starej Poczty z 1829 roku, który mieści się przy ul. Wybickiego 1 oraz znacznie nowszy Dom Turysty przy ul. Sportowej 1. Natomiast kuracjusze przyjeżdżają do lokalnego sanatorium „Budowlani”, które słynie z okładów borowinowych.

Ponadto do atrakcji Augustowa zaliczyć można:

  • Muzeum Ziemi Augustowskiej,
  • kompleksy hotelowe nad Jeziorem Białym Augustowskim,
  • park miejski na Rynku Zygmunta Augusta,
  • dworzec kolejowy,
  • Bazylikę Najświętszego Serca Pana Jezusa.
  • W rejestrze zabytków znalazły się m.in. wojskowe koszary, Willa Jana Zasztowta, Yacht Club Polski i cmentarz w Studzienicznej.