Podlasie dobrze wydaje pieniądze unijne

Podlasie dobrze wydaje pieniądze unijnePodlasie znalazło się na dziewiątym miejscu w rankingu województw najszybciej zawierających umowy, a tym samym korzystających w pełni możliwości z funduszy unijnych!

Choć Podlasie może się wykazać najmniejszym budżetem programu regionalnego w całej Polsce, to w 2009 roku plasował się powyżej średniej wszystkich szesnastu województw w zawieraniu umów.

Później dało się zaobserwować pewnego rodzaju spowolnienie w wydatkach tego regionu, natomiast rok 2010 pokazuje ewidentnie, że wydatki stały się sprawą priorytetową. Stanowią one około 20 procent całego budżetu województwa, a to oznacza, że jest to jeden z regionów, który najszybciej przeznacza środki unijne na konkretne cele.

Władze województwa zadecydowały o przeznaczeniu około 38 procent z pieniędzy unijnych na zrealizowanie najważniejszych dla regionu projektów. Są to 24 podstawowe przedsięwzięcia, które wymagają 977 milionów złotych z dofinansowania. Jak do tej pory zawartych zostało 16 umów, co jest dość imponującym wynikiem, biorąc pod uwagę całość planowanych celów.

Niestety jedyne co można zarzucić nieprawidłowego temu regionowi i jego władzom, to nieregularne umieszczanie na stronie internetowej sprawozdań ze stanu przeprowadzonych już prac. Jak dotąd internauci mieli szansę dowiedzieć się tylko o działaniach ze stycznia, lutego i czerwca tego roku.