Batalia o Puszczę Białowieską

Batalia o Puszczę BiałowieskąGminy położone na terenie Puszczy Białowieskiej jednoznacznie odrzuciły ministerialny projekt poszerzenia granic Białowieskiego Parku Narodowego. Z ich decyzją nie zgadzają się ekolodzy i miłośnicy przyrody i chcą samorządy ubezwłasnowolnić.

W tym celu powstał obywtelski projekt, który przewiduje pozbawienie samorządów prawa weta przy ustanawianiu obszarów chronionych. Trafił on już na biurko Marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny podpisany przez 220 tys. obywateli.

Posłowie wkrótce będą pracowali nad danym projektem, ale trudno przewidzieć czy ma on szansę wejścia w życie. Wiadomo już, że zdecydowanie odrzuca go np. PSL, z kolei SLD jest skłonna go zaakceptować. Pozostałe partie mają jeszcze czas na zastanowienie.

Pomysłodawcy projektu liczą na przychylne potraktowanie ich wniosku. Ich zdaniem obecne przepisy, istniejące od 10 lat są złe. Negatywnie wpływają na przyrodę. Od czasu ich ustanowienia w Polsce nie powstał żaden nowy park narodowy, ponieważ to wiązałoby się z wprowadzeniem na konkretny teren ograniczeń związanych z ochroną środowiska. A na takie warunki zazwyczaj nie godzą się mieszkańcy, którzy reprezentowani są przez samorząd.

Tak jest już od lat w kwestii Puszczy Białowieskiej. Mieszkańcy boją się utraty pracy na terenach leśnych oraz niemożności korzystania z zasobów leśnych. Jeśli przepisy w jakikolwiek sposób nie zostaną zmienione, kolejne inicjatywy tworzenia terenów objętych ochroną będą blokowane, a wyjątkowe dobra przyrodnicze będą ulegały niszczeniu.