Fundusze unijne dla województwa podlaskiego

1 832,31 mln euro – taką sumą z funduszy unijnych na lata 2007-2015 dysponuje województwo podlaskie. Przeznaczona musi ona zostać na działania związane ze Strategią Rozwoju Kraju. Kolejne 1 520,62 mln euro to środki od Unii dla Podlasia przyznane w ramach Narodowej Strategii Spójności oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Narodowa Strategia Spójności 2007-2015:
Regionalny Program Operacyjny – 636,21 mln euro
Program Operacyjny Kapitał …


Hałas – zagrożenie środowiska dla województwa podlaskiego

Województwo podlaskie jest regionem przygranicznym. Sąsiaduje z Białorusią i z Litwą. A to ma wpływ na wzmożony ruch tranzytowy. Nasilona komunikacja drogowa z uczestniczącymi w niej w dużej części pojazdami ciężkimi nie pozostaje bez szkody dla środowiska. Sprawą oczywistą są spaliny i gazy emitowane do atmosfery. Poważny problem stanowi jednak hałas.
Hałas to zanieczyszczenie środowiska wyjątkowo uciążliwe z uwagi na duży …


Medycyna królową nauk na Podlasiu

Tegoroczna rekrutacja na państwowe uczelnie wyższe w województwie podlaskim odbyła się bez niespodzianek. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Politechnika Białostocka i Uniwersytet w Białymstoku przeżyły prawdziwe oblężenie.
Najwięcej kandydatów na Podlasiu chce studiować medycynę. Swoje aplikacje na ten kierunek na Uniwersytecie Medycznym złożyło aż 3900 osób, a miejsc wystarczy zaledwie dla 160 z nich. Bardzo popularny okazał się również kierunek lekarsko-dentystyczny. …