Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej

W ramach Programu Rozwoju Polski Wschodniej w województwie podlaskim od 30 czerwca 2010 roku można składać projekty indywidualne w ramach działania: Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór do 10 września 2010 roku.
Przewidywane dofinansowanie (do 70 proc. wartości projektu) obejmie realizację zgłoszonych projektów, których wartość jest wyższa niż 20 mln złotych. Projekty mogą dotyczyć stwarzania …


Fundusze unijne dla województwa podlaskiego

1 832,31 mln euro – taką sumą z funduszy unijnych na lata 2007-2015 dysponuje województwo podlaskie. Przeznaczona musi ona zostać na działania związane ze Strategią Rozwoju Kraju. Kolejne 1 520,62 mln euro to środki od Unii dla Podlasia przyznane w ramach Narodowej Strategii Spójności oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Narodowa Strategia Spójności 2007-2015:
Regionalny Program Operacyjny – 636,21 mln euro
Program Operacyjny Kapitał …


Hałas – zagrożenie środowiska dla województwa podlaskiego

Województwo podlaskie jest regionem przygranicznym. Sąsiaduje z Białorusią i z Litwą. A to ma wpływ na wzmożony ruch tranzytowy. Nasilona komunikacja drogowa z uczestniczącymi w niej w dużej części pojazdami ciężkimi nie pozostaje bez szkody dla środowiska. Sprawą oczywistą są spaliny i gazy emitowane do atmosfery. Poważny problem stanowi jednak hałas.
Hałas to zanieczyszczenie środowiska wyjątkowo uciążliwe z uwagi na duży …


Medycyna królową nauk na Podlasiu

Tegoroczna rekrutacja na państwowe uczelnie wyższe w województwie podlaskim odbyła się bez niespodzianek. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Politechnika Białostocka i Uniwersytet w Białymstoku przeżyły prawdziwe oblężenie.
Najwięcej kandydatów na Podlasiu chce studiować medycynę. Swoje aplikacje na ten kierunek na Uniwersytecie Medycznym złożyło aż 3900 osób, a miejsc wystarczy zaledwie dla 160 z nich. Bardzo popularny okazał się również kierunek lekarsko-dentystyczny. …