Spływ Kanałem Augustowskim

Jeśli odwiedzamy Podlasie, a szczególnie jego mazurską część warto, a nawet trzeba wybrać się, by zobaczyć Kanał Augustowski.
Prace nad kanałem rozpoczęły się w 1852 roku i były spowodowane ówczesną sytuacją polityczną w Europie. Towary, jakie Polacy dostarczali do Gdańska musiały ominąć Pomorze, by nie płacić wysokiego cła nałożonego przez Prusy. Przez wybuch Powstania Listopadowego cała inwestycja nie została dokończona, ale …


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na Podlasiu

Unia Europejska gwarantuje dodatkowe środki, dzięki którym bezrobotni mogą uzyskać nowe kwalifikacje. Daje to większą szansę na zdobycie zatrudnienia, a tym samym zmniejszenie ilości osób bezrobotnych. Fundusze unijne kierowane są także do młodych przedsiębiorców z różnych sektorów gospodarczych, np. rolniczych, turystycznych, usługowych.
Największym projektem, oferującym pomoc ludności wiejskiej jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Wsparcie polskich rolników trwa od 2007 roku, …


„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”

Obecnie znaczna część firm i przedsiębiorstw swoją działalność opiera na internecie. Za pośrednictwem sieci można w bezpieczny i łatwy sposób wykonać mnóstwo niezbędnych czynności, np. zarządzać finansami firmy, kontaktować się z potencjalnymi klientami, prowadzić kampanie reklamowe.
Z tej właśnie przyczyny rozpoczęto na Podlasiu wdrażanie projektu budowy elektronicznej platformy administracji rządowej. Jego realizacja finansowana jest z funduszy unijnych w oparciu o Regionalny …


„Bądź aktywny – rynek pracy XXI wieku czeka”

Projekt „Bądź aktywny – rynek pracy XXI wieku czeka”, realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ma w latach 2007-2013 zredukować bezrobocie w województwie podlaskim. W tym celu organizowane są warsztaty i szkolenia dla osób poszukujący pracy, dzięki którym zdobywają nowe kwalifikacje.
Program daje bezrobotnym wiele możliwości. Prócz podniesienia kwalifikacji, pozwala zdobyć cenne doświadczenie zawodowe poprzez odbywanie …


Łomża

Łomża to urokliwe miasto, zlokalizowane w północno-wschodniej części Polski. Położone jest nad rzeką Narew, na Nizinie Mazowieckiej. Miasto stanowi jeden z najważniejszych ośrodków edukacyjnych, kulturowych i gospodarczych na Podlasiu, zaraz po Białymstoku i Suwałkach. Słynie z browaru i dziewiczych terenów.
Etymologia nazwy miasta nadal nie została potwierdzona. Najprawdopodobniej słowo Łomża pochodzi od określenia lom, do którego dodano przyrostek „za”. Lomem nazywano …


Łomżyński Park Krajobrazowy

Łomżyński Park Krajobrazowy utworzono w 1994 roku. Pod ochroną znalazły się dolina Narwi na odcinku Piątnica-Bronowo wraz ze strefą krawędziową. Na terenie tym powstały dwa rezerwaty: „Kalinowo” oraz „Wielki Dział”. Celem utworzenia parku było zachowanie nienaruszonego dziedzictwa natury, którego coraz mniej w dzisiejszym świecie.
Kraina Narwi kusi turystów bogatą fauną i florą. Na terenie parku możemy odnaleźć ponad 750 gatunków roślin …


Suwałki

Mówiąc o Suwałkach myślimy od razu o polskim biegunie zimna. Dzieje się tak z racji położenia tego miasta na północno-wschodnich krańcach Polski. Jest to blisko 60 tysięczne miasto powiatowe, drugie co do wielkości w województwie podlaskim. Ze względu na swoje ulokowanie zamieszkują je różne mniejszości narodowe. Są to Rosjanie, Białorusini, Litwini.
Suwałki, a raczej jego okolice przyciągają amatorów pięknych mazurskich …


Białystok – miasto wielu kultur

Białystok to centrum gospodarczo-kulturalne regionu podlaskiego i pierwsze duże miasto na ścianie wschodniej Polski. Obecnie mieszka w nim prawie 300 000 mieszkańców, a wśród nich tysiące Białorusinów, Rosjan, Romów i Tatarów.
Takie zróżnicowanie społeczne sprawia też, że w Białymstoku mamy do czynienia z wyznawcami wielu różnorodnych religii, od katolicyzmu przez prawosławie po buddyzm i judaizm. Chyba nie ma w Polsce …


Białowieski Park Narodowy

To jeden z najbardziej rozpoznawalnych terenów Podlasia. Jest sercem Puszczy Białowieskiej. Pod nazwą Białowieski Park Narodowy funkcjonuje od 1947 roku, jednak jego historia sięga blisko 30 lat wstecz. W 1921 roku na jego terenie znajdowało się leśnictwo „Rezerwat” i to ono dało początek obecnemu kształtowi parku, a w 1932 leśnictwo „Rezerwat”przekształciło się w „Park Narodowy w Białowieży”.
Białowieski Park …


Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej

W ramach Programu Rozwoju Polski Wschodniej w województwie podlaskim od 30 czerwca 2010 roku można składać projekty indywidualne w ramach działania: Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór do 10 września 2010 roku.
Przewidywane dofinansowanie (do 70 proc. wartości projektu) obejmie realizację zgłoszonych projektów, których wartość jest wyższa niż 20 mln złotych. Projekty mogą dotyczyć stwarzania …