Rowerem przez Podlasie

Województwo Podlaskie to tereny, na których mieszczą się dwa Parki Narodowe: Białowieski i Biebrzański, puszcze Augustowska, Knyszyńska, Kanał Augustowski oraz mnóstwo rzek i jezior. Przez te bogactwa naturalne woj. podlaskie to raj dla miłośników wszelkiego rodzaju rajdów pieszych, rowerowych i obozowania.
Jeśli ktoś zdecyduje się spędzić trochę czasu na rowerach na pewno w tym rejonie Polski nie będzie się nudził. …


Spływ Kanałem Augustowskim

Jeśli odwiedzamy Podlasie, a szczególnie jego mazurską część warto, a nawet trzeba wybrać się, by zobaczyć Kanał Augustowski.
Prace nad kanałem rozpoczęły się w 1852 roku i były spowodowane ówczesną sytuacją polityczną w Europie. Towary, jakie Polacy dostarczali do Gdańska musiały ominąć Pomorze, by nie płacić wysokiego cła nałożonego przez Prusy. Przez wybuch Powstania Listopadowego cała inwestycja nie została dokończona, ale …


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na Podlasiu

Unia Europejska gwarantuje dodatkowe środki, dzięki którym bezrobotni mogą uzyskać nowe kwalifikacje. Daje to większą szansę na zdobycie zatrudnienia, a tym samym zmniejszenie ilości osób bezrobotnych. Fundusze unijne kierowane są także do młodych przedsiębiorców z różnych sektorów gospodarczych, np. rolniczych, turystycznych, usługowych.
Największym projektem, oferującym pomoc ludności wiejskiej jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Wsparcie polskich rolników trwa od 2007 roku, …


„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”

Obecnie znaczna część firm i przedsiębiorstw swoją działalność opiera na internecie. Za pośrednictwem sieci można w bezpieczny i łatwy sposób wykonać mnóstwo niezbędnych czynności, np. zarządzać finansami firmy, kontaktować się z potencjalnymi klientami, prowadzić kampanie reklamowe.
Z tej właśnie przyczyny rozpoczęto na Podlasiu wdrażanie projektu budowy elektronicznej platformy administracji rządowej. Jego realizacja finansowana jest z funduszy unijnych w oparciu o Regionalny …


„Bądź aktywny – rynek pracy XXI wieku czeka”

Projekt „Bądź aktywny – rynek pracy XXI wieku czeka”, realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ma w latach 2007-2013 zredukować bezrobocie w województwie podlaskim. W tym celu organizowane są warsztaty i szkolenia dla osób poszukujący pracy, dzięki którym zdobywają nowe kwalifikacje.
Program daje bezrobotnym wiele możliwości. Prócz podniesienia kwalifikacji, pozwala zdobyć cenne doświadczenie zawodowe poprzez odbywanie …


Łomża

Łomża to urokliwe miasto, zlokalizowane w północno-wschodniej części Polski. Położone jest nad rzeką Narew, na Nizinie Mazowieckiej. Miasto stanowi jeden z najważniejszych ośrodków edukacyjnych, kulturowych i gospodarczych na Podlasiu, zaraz po Białymstoku i Suwałkach. Słynie z browaru i dziewiczych terenów.
Etymologia nazwy miasta nadal nie została potwierdzona. Najprawdopodobniej słowo Łomża pochodzi od określenia lom, do którego dodano przyrostek „za”. Lomem nazywano …


Łomżyński Park Krajobrazowy

Łomżyński Park Krajobrazowy utworzono w 1994 roku. Pod ochroną znalazły się dolina Narwi na odcinku Piątnica-Bronowo wraz ze strefą krawędziową. Na terenie tym powstały dwa rezerwaty: „Kalinowo” oraz „Wielki Dział”. Celem utworzenia parku było zachowanie nienaruszonego dziedzictwa natury, którego coraz mniej w dzisiejszym świecie.
Kraina Narwi kusi turystów bogatą fauną i florą. Na terenie parku możemy odnaleźć ponad 750 gatunków roślin …


Suwałki

Mówiąc o Suwałkach myślimy od razu o polskim biegunie zimna. Dzieje się tak z racji położenia tego miasta na północno-wschodnich krańcach Polski. Jest to blisko 60 tysięczne miasto powiatowe, drugie co do wielkości w województwie podlaskim. Ze względu na swoje ulokowanie zamieszkują je różne mniejszości narodowe. Są to Rosjanie, Białorusini, Litwini.
Suwałki, a raczej jego okolice przyciągają amatorów pięknych mazurskich …


Białystok – miasto wielu kultur

Białystok to centrum gospodarczo-kulturalne regionu podlaskiego i pierwsze duże miasto na ścianie wschodniej Polski. Obecnie mieszka w nim prawie 300 000 mieszkańców, a wśród nich tysiące Białorusinów, Rosjan, Romów i Tatarów.
Takie zróżnicowanie społeczne sprawia też, że w Białymstoku mamy do czynienia z wyznawcami wielu różnorodnych religii, od katolicyzmu przez prawosławie po buddyzm i judaizm. Chyba nie ma w Polsce …


Białowieski Park Narodowy

To jeden z najbardziej rozpoznawalnych terenów Podlasia. Jest sercem Puszczy Białowieskiej. Pod nazwą Białowieski Park Narodowy funkcjonuje od 1947 roku, jednak jego historia sięga blisko 30 lat wstecz. W 1921 roku na jego terenie znajdowało się leśnictwo „Rezerwat” i to ono dało początek obecnemu kształtowi parku, a w 1932 leśnictwo „Rezerwat”przekształciło się w „Park Narodowy w Białowieży”.
Białowieski Park …